Directieve therapie

Een van de uitgangspunten bij het gebruik van deze therapie is dat een kind niet behandeld kan worden zonder de ouders of andere belangrijke personen uit de omgeving van het kind hierbij te betrekken. Deze therapie is erop gericht bepaalde symptomen te behandelen. Er wordt gebruik gemaakt van methoden en technieken van verschillende psychotherapeutische stromingen.

‘Een mens wordt pas mens in relatie tot de ander.’

Martin Buber