Klachten

Naast hulp bij klachten voor volwassenen bieden wij hulp bij klachten, die uit ontwikkelingsproblemen bij kinderen kunnen voortkomen.

 • Hulp aan kinderen en jongeren
 • Opvoeding
 • Jongeren en jongvolwassenen 

Hulp aan kinderen en jongeren
Soms gaat het niet goed met uw kind: er ontstaan problemen die zich niet eenvoudig laten oplossen. De problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in slaapproblemen, buikpijn, zindelijkheidsproblemen, hoofdpijn, bang of verlegen zijn, dwars en driftig gedrag, etc.

Om de problemen goed in kaart te kunnen brengen is het belangrijk een paar gesprekken met de ouders te hebben en een observatie en /of psychologisch onderzoek te doen. Aan de hand hiervan wordt bekeken welke vorm van hulp het kind nodig heeft.

Centraal in onze aanpak bij kinderen staat het idee dat praktisch alle moeilijkheden waarmee kinderen geconfronteerd worden opgevat kunnen worden als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Bij deze methode krijgen de ouders of de kinderen niet de schuld van de problemen, maar kijken we samen op welke wijze de benodigde vaardigheden ontwikkeld kunnen worden om het probleem op te lossen.

Opvoeding
De ontwikkeling van elk kind verloopt anders en met sprongen. Ouders hebben van tijd tot tijd twijfels over d ontwikkeling van hun kind. Vaak gaat het om gewone ontwikkelingsproblemen. We raden aan om hulp te zoeken als de problemen erger worden en langere tijd aanhouden.

We kunnen hierbij hulp bieden door gericht onderzoek te doen en een deskundig advies uit te brengen.

Jongeren en jongvolwassenen
Jongeren en jongvolwassenen maken een enorme persoonlijkheidsontwikkeling door in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. In deze periode ontstaan veel vragen over het zelfbeeld relaties, identiteit en seksualiteit, opleiding en toekomstverwachtingen. Het is dan ook niet vreemd om bij twijfels en vragen een deskundige in te schakelen.

Jongeren vanaf 16 jaar met psychische of psychosociale problemen kunnen hiervoor bij ons terecht door een afspraak te maken voor een consult, bij voorkeur in overleg met de huisarts. Uiteraard kunnen ook ouders bij ons terecht bij twijfels en vragen.

Klachten

Bij Psychologenpraktijk Eewal wordt hulp geboden bij o.a.:

 • Depressie
 • Stress
 • Trauma
 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Onzekerheid
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Studieproblemen
 • Rouw
 • Zelfreflectie
 • Zingevingsvragen
 • Hechtingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Dwang