Persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Missie

Missie: Psychologenpraktijk Eewal, een krachtige organisatie met aandacht en lef.

Psychologenpraktijk Eewal in Leeuwarden is gespecialiseerd in het bieden van een hoogwaardige behandeling in het domein van de basis- en specialistische GGZ en de Jeugdzorg. Wij zijn er voor volwassenen en jongeren vanaf 5 jaar en werken in een ambulante setting, primair in regio Friesland. We bieden hulp bij (complexe) individuele- en systeem problemen, waarbij we rekening houden met het maatschappelijk perspectief. Uiteraard baseren we ons op de richtlijnen voor onze beroepsgroep. We volgen de voortschrijdende inzichten in de wetenschap om die toe te passen in ons werk en staan ook welwillend tegenover een samenwerking met andere aanbieders van gezondheidszorg.

Visie: Een persoonsgerichte aanpak: uw vraag centraal.

Een aanmelding getuigt van moed en doorgaans van de wens een andere weg te willen inslaan. Mensen in eenzelfde situatie kunnen die op verschillende manieren ervaren. Wij staan dan ook open voor uw verhaal, uw eigenschappen en omstandigheden; het unieke van ieder mens is de leidraad voor onze behandeling. Wat ziet u? Wat betekenen de klachten voor u?

Na de intakefase besluiten we samen waar we ons op gaan richten en hoe de behandeling eruit gaat zien. Daarbij kunt u van onze medewerkers oprechtheid, acceptatie en empathie verwachten. De psychologische behandeling is een groeiproces waarin beide partijen verantwoordelijkheden hebben. Ongeacht de passende therapie die wij voor u kunnen hanteren, zal er tussen behandelaar en cliënt eerst een vertrouwensbasis moeten ontstaan. Samen werken we aan het (her)creëren van uw levenswaarden. Dit doen we in een veilige en begripsvolle omgeving, waarin we elkaar ook durven uitdagen.

Sommige mensen hebben behoefte aan het onderzoeken, ervaren en accepteren van de eigen gedachten en gevoelens. Ze kunnen stap voor stap de eigen mogelijkheden en talenten weer benutten en beter leren omgaan met problemen die het leven meebrengt. Anderen willen minder de diepte in, maar vlotter passende standpunten uitwerken.

Door werkelijke aandacht voor het verhaal van de cliënt en een zo optimaal mogelijke kennis van het vak willen we natuurlijk zo goed en zo snel mogelijk uw doelen bereiken. Door onze persoonsgerichte behandelwijzen trachten we de zogeheten ‘draaideur’ in de GGZ gesloten te houden.

Bent u benieuwd naar onze therapie mogelijkheden en ons team, kijk dan verder op onze site.

Scroll to Top