Persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Klachten

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken, neem dan vooral contact op. Klachten kunnen ook leerzaam zijn. Waar nodig kan hulpverlening worden verbeterd. Misschien is er sprake van een misverstand, wat eenvoudig in een gesprek op te lossen is.

Wanneer er tijdens het gesprek met de behandelaar geen oplossing komt, kan er via de klachtenregeling van de behandelaar/instelling een klacht ingediend worden. Zorgaanbieders (zoals psychologen) moet volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een schriftelijke klachtenregeling hebben.

Is jouw psycholoog lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)? Dan kun je via de klachtenregeling van het NIP een klacht indienen.

Is jouw psycholoog lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) dan kun je contact opnemen met de LVVP. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professional lastig is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht & Company. Je kunt hier als cliƫnt van een LVVP-lid een beroep op doen.

Gaat het om een gezondheidszorgpsycholoog of een andere zorgverlener die in het BIG-register staat ingeschreven dan kun je ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege. Meer informatie vind je op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Bron: www.psynip.nl en www.lvvp.info

Scroll to Top