Persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Tarieven

Vergoeding jeugd

Cliënten onder de 18 jaar vallen onder de jeugdwet. In deze wet staat beschreven dat sinds 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat betekent dat Jeugd ggz niet meer in het basispakket van de verzekering zit. De kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg worden in de meeste gevallen vergoed door de gemeente. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz), als de specialistische ggz (s-ggz). De kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente waar de gezaghebbende ouder/verzorger van de cliënt woont.

Vergoeding volwassenen

In de meeste gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Het grootste deel van de behandelingen vallen in het basispakket. Dit is het pakket waarvoor u verplicht verzekerd bent. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Wanneer een behandeling niet in aanmerking voor vergoeding komt vanuit het basispakket, brengt de behandelaar u op de hoogte.

Naast de vergoeding die u via de zorgverzekeraar krijgt, attenderen we u erop rekening te houden met het verplicht eigen risico en wellicht het vrijwillig eigen risico.

Eigen risico

Vanaf achttien jaar worden de kosten van de behandeling in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Zie “vergoeding volwassenen”. Vanaf dit moment krijg je te maken met het eigen risico en het eventueel vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt €385,- per verzekerde. De zorgverzekeraar kan het bedrag van het eventuele eigen risico dat nog open staat achteraf in rekening brengen.

Vrijwillig eigen risico

Om korting te krijgen op uw premie kunt u bovenop het verplicht eigen risico gekozen hebben voor een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot €500,-. De hoogte van dit bedrag hangt af van dat u afgesproken heeft met uw zorgverzekeraar. Het totaal eigen risico is maximaal (€385,-+ €500,-) €885,-. Het kan raadzaam zijn om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar welke kosten u vergoed krijgt en welke u zelf betaalt.

Zelf betalen

Zelf betalen is mogelijk in overleg.

Scroll to Top