Beeldcommunicatietherapie

Dit is een verzamelnaam voor de groep technieken die op therapeutische basis gebruik maakt van verbeelding, de fantasie in het spel en van andere vormen van beeldend of creatief bezig zijn.

De gedachten van de cliënt kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt. Op een verbale manier in fantasieën, dromen, gedichten en verhalen en op een non-verbale manier door tekeningen, spel en gebaren. Door deze methode te gebruiken voelt de cliënt zich opgelucht en daarnaast is het ook een uitnodiging tot een gesprek om op een symbolische en daardoor verhulde wijze in de eigen taal van de cliënt te spreken over nare ervaringen, vragen en problemen die hiermee samen hangen.

Beeldcommunicatie is een verzamelnaam voor díe groep technieken, die therapeutisch gebruik maakt van verbeelding, van de fantasie in het spel en van andere vormen van beeldend of creatief bezig zijn.

‘Een mens wordt pas mens in relatie tot de ander.’

Martin Buber