Persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Oplossingsgerichte therapie (OGT)

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening waar mensen leren hun eigen capaciteiten te ontdekken en te gebruiken bij het oplossen van hun problemen. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij of zij al in huis heeft om zijn of haar problemen aan te pakken.

Oplossingsgerichte vragen vormen de kern van het oplossingsgericht werken. Zo wordt de cliënt uitgenodigd om de aandacht te verleggen van wat er mis is naar wat er goed gaat. En zo richten cliënt en therapeut zich op de door de cliënt gewenste toekomst en op de wegen om die gewenste doelen te bereiken.

Oplossingsgerichte therapie leidt tot een goede waarborging van de autonomie van de cliënt. En is daarmee ook een prettige vorm van therapie voor adolescenten en kinderen.

Oplossingsgerichte therapie kan gezien worden als een overkoepelende methode en theorie, die heel goed te combineren is met andere theorieën en visies, zoals de cognitieve gedragstherapie.

Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Oplossingsgerichtetherapie.pdf

Scroll to Top