Persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy is een derde generatie gedragstherapie. Deze term verwijst naar de chronologische volgorde waarin de verschillende soorten gedragstherapie zijn ontstaan. De eerste generatie is de gedragstherapie, de stroming waar de nadruk ligt op het hanteren van de principes van de leertheorie. De tweede generatie is meer gericht op het veranderen van de cognities. De derde generatie legt meer de nadruk op het veranderen van gedrag, met name op het leren anders omgaan met ongewenste gedachten en gevoelens.

ACT is ontwikkeld door Hayes, Wilson en Strosahl. Het doel van ACT is het ontwikkelen van veerkracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ACT-hexaflex waar zes verschillende processen / vaardigheden in staan uitgebeeld. Deze zijn: acceptatie, defusie, het zelf, het hier en nu, waarden en toegewijd handelen. Door aandacht te besteden aan deze verschillende processen wordt getracht de flexibiliteit in denken te vergroten.

ACT is een evidence based behandelmethode voor met name depressieve stoornis, angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn. Het wordt met name ingezet bij adolescenten en volwassenen.

Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

Scroll to Top