Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Deze therapie is gebaseerd op de gedachte dat onze gevoelens en handelingen worden beïnvloed door wat we denken. Bij deze therapie onderzoeken we het verband tussen gedachten, gevoelens en het uiteindelijke gedrag.

Mensen die kampen met een zogenoemde ‘negatieve cirkel’. Daarmee bedoelen we mensen die negatieve, niet helpende denkwijzen hebben en daardoor vaak leiden onder zorgelijke, angstige, verdrietige, boze of nare gevoelens. Deze beïnvloeden het gedrag door bijvoorbeeld nare gevoelens te voorkomen of te laten ophouden door moeilijke situaties of uitdagingen te vermijden.

Tijdens deze therapie wordt de cliënt geholpen door zich bewust te laten worden van de eigen gedachten, en vervolgens wordt bekeken of deze gedachten kloppen en of dit ‘helpende gedachten’ zijn of niet. Indien dit niet het geval is worden deze gedachten vervangen door reële en ‘helpende gedachten’. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund in het actief bedenken van mogelijke oplossingen waardoor het probleemoplossend vermogen versterkt.

‘Een mens wordt pas mens in relatie tot de ander.’

Martin Buber