EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een mens. Wanneer je die gebeurtenissen niet goed verwerkt kunnen zich psychische klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis. Er wordt gesproken van een Post-traumatische stress stoornis of wel PTSS.

In de eerste plaats is EMDR nog steeds bedoeld voor PTSS. De laatste jaren is het ook mogelijk om klachten te behandelen als angst, boosheid, somberheid, en vermijdingsgedrag. Het is eveneens mogelijk pijnklachten te behandelen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren.

‘Een mens wordt pas mens in relatie tot de ander.’

Martin Buber