emWave

De emWave is een apparaat ter grootte van een mobiele telefoon en wordt gebruikt om stress tegen te gaan. Het stressniveau wordt gemeten aan de hand van het hartritme. Tijdens het meten krijgt u feedback over het stressniveau en geeft tegelijk aan hoe te ademen om te ontspannen. Daarnaast wordt er een positief gevoel gecreëerd door aan iets in het leven te denken waar de cliënt waardering voor voelt.

Tijdens de therapie krijgt u uitleg over het gebruik van het apparaat en een voormeting om het stressniveau te bepalen. Vervolgens krijgt u het apparaat mee naar huis om zelf te gaan oefenen met ontspanning tijdens stressgevene situaties. Na het terugbrengen van de emWave volgt een nameting, zodat het effect van het oefenen zichtbaar is.

‘Een mens wordt pas mens in relatie tot de ander.’

Martin Buber